Kan det vara rätt min förstoringsspegel förminskar allt.

Kan det vara rätt min förstoringsspegel förminskar allt.